Liên hệ chúng tôi
Zheng

Số điện thoại : 86-13632120567

WhatsApp : +8613632120567

Bộ phận kinh doanh của Cheerslife đã tổ chức một sự kiện xây dựng đội ngũ vào tháng 7

July 20, 2019

Bộ phận kinh doanh đã tổ chức một sự kiện xây dựng đội ngũ vào tháng 7, chủ đề của sự kiện là thịt nướng, mọi người đều thích khóa học sự kiện, Cheerslife, cổ vũ cho cuộc sống của bạn .