Vải ren Nylon

nylon lưới vải của sân, vải ren cho may mặc, hoa căng vải ren.