Bông ren Trim

bông ren trang trí sân, bông ren ribbon, bông ren viền.