Ren hòa tan trong nước

vải ren hóa học, vải ren hòa tan trong nước, ren ribbon trim.