Ren hòa tan trong nước

vải ren hóa chất, vải ren hòa tan trong nước.