Thêu lưới vải ren

thêu vải ren lưới, thêu ren vải của sân, thêu vải tuyn ren vải.